Wij verwachten pas pups in het voorjaar van 2017 - We're expecting puppies in spring 2017

Odin van de HazenbergOrlindana van de Hazenberg

Lomme Van de Hazenberg
ATIBOX WORLD CHAMPION IPO III 2015 !!!!

Eigenaar / Owner: Frank Vandekerkhove (B)
Punten / Points: 98-91-92

Lomme was de jongste deelnemers van 27 honden uit 14 verschillende landen !!!!
Lomme was the youngest participant of 27 dogs out of 14 different countries !!!!

EEN DIKKE PROFICIAT MET DIT PRACHTIGE RESULTAAT !
A HUGE CONGRATULATIONS WITH THIS FANTASTIC RESULT !

LAST UPDATED: 19/07/2016

Webdesign & Onderhoud: Dogsite.be